O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Výsledky prijímacích skúšok

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok konaných dňa 14. a 17. mája 2018. Viac informácií tu.

Praktická sestra

Novela zákona 362/2011 Z.z., Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. mája 2018 premenováva povolanie zdravotnícky asistent na povolanie s názvom PRAKTICKÁ SESTRA kód 5356 M- štvorročné denné štúdium s maturitou - otvárame každoročne.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Absolvent je schopný:

 • prakticky zvládnuť základné ošetrovateľské postupy,
 • odoberať krv a iný biologický materiál na vyšetrenie,
 • podieľať sa na podávaní liekov v rôznych formách,
 • aplikovať injekcie do svalu a podkožia,
 • zvládnuť obväzovú techniku,
 • zabezpečovať starostlivosť o pomôcky – čistenie, dezinfekcia a sterilizácia,
 • zabezpečovať hygienickú starostlivosť o chorého vo všetkých vekových obdobiach,
 • zabezpečovať stravu chorých a podávať stravu per os dospelým a deťom,
 • podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie chorých,
 • sledovať, merať a zaznamenávať fyziologické funkcie,
 • zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • a iné.

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Zverejnili sme kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019. Viac informácií tu.

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky