O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU HODÍN

Z dôvodu konania klasifikačnej porady za 1. polrok šk. roka 2016/2017 (25.01.2017), sú žiaci povinní do termínu 20.01.2017 (piatok), uzavrieť si celú dochádzku vrátane vymeškaných hodín v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny. V prípade absencie žiaka v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017, musí žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, nahlásiť absenciu a dôvod absencie asistentke študijného oddelenia p. Lucii Oravcovej najneskôr do 20.01.2017.

Lucia Oravcová

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU VYMEŠKANÝCH HODÍN

Vymeškané hodiny v termíne od 12.12.2016 do 22.12.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť aj v týždni od 09.01.2017 do 13.01.2017 t.j. v prvom týždni vyučovania po Vianočných prázdninách. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Výnimkou sú žiaci prvých ročníkov, ktorí pôjdu na lyžiarsky kurz v termíne od 09.01.2017 do 13.01.2017. Tí si budú môcť ospravedlniť vymeškané hodiny v termíne od 12.12.2016 do 22.12.2016 ešte aj v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017 t.j. v týždni po lyžiarskom kurze. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Lucia Oravcová

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky