O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Voľné pracovné miesto

Hľadáme spoľahlivú a zodpovednú upratovačku na upratovanie priestorov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici. Ide o pracovnú pozíciu na TPP. Nástup možný od júla 2017. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č.: 048/472 43 11.

Výsledky prijímacích skúšok

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre odbor masér po náhradnom termíne konanom dňa 10. apríla 2017. Viac informácií tu.

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018

Zverejnili sme kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018. Viac informácií tu.

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky