O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Výsledky prijímacích skúšok

Zverejnili sme výsledky II. kola prijímacích skúšok konaných dňa 19. júna 2018. Viac informácií tu.

Praktická sestra

Novela zákona 362/2011 Z.z., Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. mája 2018 premenováva povolanie zdravotnícky asistent na povolanie s názvom PRAKTICKÁ SESTRA kód 5356 M- štvorročné denné štúdium s maturitou - otvárame každoročne.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Absolvent je schopný:

 • prakticky zvládnuť základné ošetrovateľské postupy,
 • odoberať krv a iný biologický materiál na vyšetrenie,
 • podieľať sa na podávaní liekov v rôznych formách,
 • aplikovať injekcie do svalu a podkožia,
 • zvládnuť obväzovú techniku,
 • zabezpečovať starostlivosť o pomôcky – čistenie, dezinfekcia a sterilizácia,
 • zabezpečovať hygienickú starostlivosť o chorého vo všetkých vekových obdobiach,
 • zabezpečovať stravu chorých a podávať stravu per os dospelým a deťom,
 • podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie chorých,
 • sledovať, merať a zaznamenávať fyziologické funkcie,
 • zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • a iné.

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky