Komisie študijných odborov


Komisia študijného odboru masér:

Vedúci študijného odboru: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Členovia:

 • PhDr. Ivana Bernáthová
 • Bc. Petra Longauerová
 • Mgr. Norbert Holík
 • Mgr. Barbora Homolová
 • Mgr. Ondrej Hrašna
 • Andrej Kasarda
 • Mgr. Lucia Kavická
 • Mgr. Michaela Kučerová
 • MUDr. Mikuláš Krušpán, Csc.
 • Bc. Michal Navrátil
 • Mgr. Jana Osifová
 • MUDr. Ján Vladovič
 • PhDr. Mgr. Marta Výbohová

Komisia študijného odboru zdravotnícky asistent a zdravotnícky záchranár:

Vedúca študijného odboru: PhDr. Karin Sýkorová
Členovia:

 • PhDr. Katarína Francisciová
 • PhDr. Bibiana Chovancová
 • MUDr. Dušan Kapusta
 • PhDr. Monika Matošová
 • PhDr. Danka Messerschmidtová
 • PhDr. Miroslava Ružičková
 • Mgr. Martina Štibraná
 • Mgr. Alexandra Tauferová
 • Mgr. Renáta Vaníková
 • MUDr. Ján Vladovič
 • Mgr. Markéta Zádrapová

Komisia študijného odboru zdravotnícky laborant:

Vedúca študijného odboru: Mgr. Jana Žabková
Členovia:

 • Anna Ďurková
 • MUDr. Drahoslav Gábor
 • MUDr. Dušan Kapusta, PhD.
 • Mgr. Marta Martvoňová
 • PhDr. Zuzana Mydlová
 • Katarína Novická
 • RNDr. Elena Ollerová
 • MUDr. Mirko Peprný
 • Ing. Marián Pilko
 • Ing. Monika Repaská
 • Mgr. Zuzana Sámelová

Komisia študijného odboru farmaceutický laborant:

Vedúca študijného odboru:: Mgr. Mária Majerová
Členovia:

 • RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.
 • PharmDr. Miloš Ďuriančík
 • Mgr. Viera Macková
 • PharmDr. Mária Gótsová
 • Mgr. Tomáš Adamec

Komisia všeobecnovzdelávacích humanitných predmetov:

Vedúci komisie všeobecnovzdelávacích humanitných predmetov: PhDr. Karol Kováč
Členovia:

 • Mgr. Terézia Čipková
 • Mgr. Slávka Dudášová
 • Mgr. Žaneta Hanzelyová
 • Mgr. Zuzana Huľuková
 • PhDr. Mária Ištóková
 • Mgr. Viera Kobelová
 • Mgr. Jana Kolláriková
 • Mgr. Simona Kovaľová
 • PaedDr. Žaneta Langošová
 • Mgr. Erika Lišaníková
 • PaedDr. Lenka Mališková
 • Ing. Edita Masná
 • Mgr. Ľubica Šebeňová
 • Mgr. Katarína Šimáková
 • PhDr. Ján Žilka

Komisia všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov:

Vedúci komisie všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov: Mgr. Erik Nechala
Členovia:

 • PaedDr. Ľubica Betková
 • Mgr. Ivan Bugáň
 • Mgr. Július Dobrý
 • Mgr. Ján Krafčík, PhD.
 • Ing. Iveta Nagyová, PhD.
 • Mgr. Anna Melichová
 • PaedDr. Michal Straka
 • Ing. Vladimíra Šebešová


↑ Na začiatok stránky