Vedenie školy


Riaditeľ školy: PaedDr. Michal Straka
tel: 048/4724311 e-mail: michal.straka(zavináč)szsbb.eu

Asistentka riaditeľa školy: Martina Hamráková
tel: 048/4724311 e-mail: skola(zavináč)szsbb.eu

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Karol Kováč
tel: 048/4724315 e-mail: karol.kovac(zavináč)szsbb.eu

Študijné oddelenie: Lucia Oravcová
tel: 048/4724315, 0903 492 202 e-mail: lucia.oravcova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci ekonomický zamestnanec: Mgr. Petra Ťažká
tel: 048/4724322 e-mail: petra.tazka(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru masér: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
tel: 048/4724317 e-mail: marta.vybohova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru zdravotnícky asistent a zdravotnícky záchranár:
PhDr. Karin Sýkorová
tel: 048/4724315 e-mail: karin.sykorova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru zdravotnícky laborant: Mgr. Jana Žabková
tel: 048/4724315 e-mail: jana.zabkova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru farmaceutický laborant: Mgr. Mária Majerová
tel: 048/4724315 e-mail: maria.majerova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov: Mgr. Erik Nechala
tel: 048/4724315 e-mail: erik.nechala(zavináč)szsbb.eu

Asistentka študijného oddelenia: Ing. Vladimíra Šebešová
tel: 048/4724314 e-mail: vladimira.sebesova(zavináč)szsbb.eu

Asistentka študijného oddelenia: Lucia Oravcová
tel: 048/4724315 e-mail: lucia.oravcova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor pre drogovú prevenciu: Mgr. Ingrida Cabalová
tel: 048/4724320 e-mail: ingrida.cabalova(zavináč)szsbb.eu

Metodik stredoškolskej odbornej činnosti: Mgr. Zuzana Sámelová
tel: 048/4724324 e-mail: zuzana.samelova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Marta Pašková
tel: 048/4724327 e-mail: marta.paskova(zavináč)szsbb.eu


↑ Na začiatok stránky