Rada školy


Zoznam členov školskej rady:

Predseda rady školy:

 • Mgr. Andrea Šariková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

 • Mgr. Július Dobrý
 • Mgr. Zuzana Sámelová

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

 • Mgr. Andrea Šariková

Zástupcovia rodičov:

 • Alena Macková
 • Emília Debnáriková
 • Ing. Miroslav Jarný

Zástupca žiakov školy:

 • Spišková Viktória

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy:

 • Ernest Caban
 • Mgr. Marianna Kemková
 • Ing. Anna Orfánusová
 • MUDr. Ján Šulaj, PhD.


↑ Na začiatok stránky