Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2017/2018


Odbor Farmaceutický laborant:

Odbory Zdravotnícky asistent:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Masér:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

  • Romanová, D. a kol.: Chémia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2009
  • Vicenová, H. a kol.: Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2010
  • Vicenová, H. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2011
  • Vicenová, H. - Ganajová, M.: Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2012
  • Engelová, A. a kol.: Hravá chémia 6-7 (pracovný zošit pre 6. a 7. roč. ZŠ, primu a sekundu GOS).Taktik, 2013
  • Lalková, D. a kol.: Hravá chémia (pracovný zošit pre 8. roč. ZŠ a terciu GOS). Taktik, 2012
  • Lalková, D. a kol.: Hravá chémia (pracovný zošit pre 9. roč. ZŠ a kvartu GOS). Taktik, 2012

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.


↑ Na začiatok stránky