Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE V BANSKEJ BYSTRICI

Termín konania: 06.12.2022

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium,

v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole a o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať.

Deň otvorených dverí sa uskutoční prezenčnou formou 6. decembra 2022 v čase od 8.00 – do 15.00 hodiny.

Školská poradkyňa, odborní učitelia a žiaci školy Vám radi predstavia jednotlivé študijné odbory, profilové predmety, priestory a odborné učebne, v ktorých sa naši žiaci vzdelávajú. Dozviete sa tiež o krúžkoch a projektoch, do ktorých sa môžete zapojiť, o uplatnení našich absolventov v praxi a o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v školskom roku 2023/2024 neotvárame štvorročný študijný program v dennom štúdiu – „zubný asistent“ (ZUA).

Ak sa DOD nemôžete zúčastniť, navštívte webovú stránku našej školy, kde pravidelne aktualizujeme informácie k prijímaciemu konaniu.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie Vám ponúkneme možnosť spojiť sa s nami v online priestore. Aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke našej školy https://szsbb.eu/