Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Žiacka školská rada

Koordinátor ŽSR:

Predseda ŽSR:

Podpredseda ŽSR:

Zástupca žiakov v Rade školy:

Stravovacia komisia:

Zástupcovia tried:


Štatút žiackej školskej rady