Školské kolo Chemickej olympiády – kategória EF – úroveň F

Školské kolo Chemickej olympiády riešil žiak Martin Pisár z III. FL A triedy. Úlohy teoretickej časti pozostávali zo Všeobecnej a fyzikálnej chémie, Biochémie, Organickej chémie a Analytickej chémie, ktoré mal možnosť riešiť 3,5 hodiny. Praktická časť v rozsahu 4,5 hodiny bola zameraná na úlohy z Analytickej chémie – zistenie hmotnostného zlomku kyseliny salicylovej v prípravku PASTA ZINCI OXIDUM CUM ACIDO SALICYLICO.Za obidve časti Martin Pisár získal 68,8 bodov z maximálneho počtu 100 bodov a stal sa úspešným riešiteľom CHO.

Blahoželáme !Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.


↑ Na začiatok stránky