Deň narcisov 2017

Dňa 7.4.2017 žiaci Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici podporili svojou dobrovoľnou účasťou 21. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj týmto spôsobom chceme odovzdať onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, a že majú našu podporu.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová


↑ Na začiatok stránky