Deň pre študentov 18.11.2011

Rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať pre študentov deň plný súťaží a zaujímavých aktivít. A aby to nebolo „len tak“ boli vyhlásené ceny pre triedy a sľúbené odmeny pre najlepších študentov. Kritériá hodnotenia tried boli dve: najvyšší počet bodov z jednotlivých súťaží a účasť žiakov v triedach v ten deň v škole.

A ďalej nasleduje zopár momentov, ako boli zachytené „školským fotografom“.

Najskôr zopár učiteľov v akcii :-)Väčšina študentov si prišla zmerať sily s ostatnými a potrápiť svoje mozgové závity alebo svalové bunky. Silno rozmýšľali alebo ťažko zápolili.Mnohí študenti sa pred fotoaparátom snažili skryť a zostať inkognito. Posúďte sami či sa im to podarilo...... a teraz zopár tých čo sa pekne usmiali...Ako posledný sa začal zápas medzi študentmi a učiteľmi. Súperi boli vyrovnaní, nakoniec učitelia strhli víťazstvo na svoju stranu.A na záver ešte zopár momentov...Celkoví víťazi:

  • 1. miesto - 3. FL
  • 2. miesto - 3. MAS
  • 3. miesto - 2. ZL

Výhry pre triedy:

  • 1. miesto: celá trieda po dohovore s triednou učiteľkou a riaditeľom školy nemusí prísť jeden deň do školy.
  • 2. miesto: celá trieda po dohovore s triednym učiteľom a riaditeľom školy môže po 12:10 odísť jeden deň zo školy.
  • 3. miesto: torta

Výhry pre víťazov jednotlivých súťažných disciplín:

  • vecné ceny budú odovzdané posledný decembrový vyučovací týždeň

Výsledky v tabuľkách:

Umiestnenie tried v jednotlivých disciplínach:

Disciplína 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto
Anglický jazyk II. ZL II. FL B / III. FL III. ZL III. MAS II. ZA I. MAS - -
Nemecký jazyk IV. MAS III. ZL III. FL II. FL B IV. ZL / I. MAS - - -
Slovenský jazyk III. ZL / I. ZA / III. FL II. MAS II. ZL - - - - -
Dejepis III. MAS II. MAS II. ZL III. ZL - - - -
Matematika III. MAS III. FL I. MAS I. ZL II FL B - - -
Prvá pomoc II. ZA IV. ZA III. ZL III. MAS / IV. MAS I. ZL / IV. ZL II. ZL / III. FL II. MAS I. MAS
Zdravá výživa II. FL A II. FL B / III. FL / II. MAS II. ZL I. ZL / I. FL III. MAS II. ZA I. MAS -
Envirotest III. FL / III. ZL II. ZL I. ZA I. ZL IV. ZA II. MAS II. ZA -
Volejbal IV. MAS I. FL / I. ZL III. MAS II. FL A II. MAS III. FL II. FL B I. ZA

Víťazi jednotlivých súťaží:

Disciplína Víťazi
Anglický jazyk Jančiarová 2. ZL
Nemecký jazyk Veselovský 4. MAS
Slovenský jazyk Greštiaková 3. ZL / Pažitná 1. ZA
Dejepis Michňa / Krokvička 3. MAS / Sliacky 2. MAS
Matematika Kureková 3. FL / Krokvička / Mokošová 3. MAS
Prvá pomoc Ťažká / Potančoková / Lakomčíková 4. ZA
Zdravá výživa Antoš / Pisár / Vaterka 2.FLA
Envirotest Melicherčík / Borošová 3. ZL / Jašurková / Tajbošová 3. FL
Volejbal Beracko / Ondrejková / Szöke / Veselovský / Vozár 4. MAS

Výsledné hodnotenie tried:

Trieda Body spolu Účasť žiakov Výsledné hodnotenie Umiestnenie
III. FL 48 0,77 36,96 1
III. MAS 40 0,72 28,8 2
II. ZL 39 0,68 26,52 3
II. MAS 33 0,59 19,47 4
III. ZL 45 0,29 13,05 5
II. FL B 27 0,48 12,96 6
I. ZL 27 0,43 11,61 7
II. ZA 19 0,52 9,88 8
IV. MAS 25 0,39 9,75 9
I. MAS 16 0,57 9,12 10
I. ZA 17 0,52 8,84 11
II. FL A 15 0,53 7,95 12
I. FL 13 0,23 2,99 13
IV. ZA 12 0,23 2,76 14
IV. ZL 8 0,21 1,68 15
III. ZA - 0,13 0 -
IV. FL A - 0 0 -
IV. FL B - 0,43 0 -

Autor: Mgr. Erik Nechala


↑ Na začiatok stránky