Deň vody 2018

V rámci Svetového dňa vody (22. marec) žiaci II.ZL diskutovali o význame vody pre život, o jej ochrane pred znečistením a o spôsoboch šetrenia vodou.

V praktickej časti testovali vzorky pitnej, minerálnej a akváriovej vody. Vo vzorkách vody testovali 6 parametrov pomocou testovacích prúžkov – obsah chlóru, pH, tvrdosť vody, obsah dusičnanov a dusitanov.

Autor: Mgr. Marta Pašková
↑ Na začiatok stránky