LAB academia 2011

Dňa 29.11.2011 sa uskutočnil 4. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant LAB academia 2011. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín a SZŠ Košice. Žiaci odprezentovali celkom 21 súťažných prác na rôzne odborné témy. Podujatie taktiež podporila PharmDr. Jana Šoltésová s prednáškou na tému „Farmakobiochémia“ a PharmDr. Vasil Šatník, PhD. s témou „3-omega mastné kyseliny v procese nutričnej farmakoterapie.

Odborným garantom LAB academie bol MUDr. Drahoslav Gábor. Porotu v odbore ZL spolu s ním tvorili MUDr. Zdenka Scholtzová (SZŠ Košice) a RNDr. Antónia Mrlianová (SZŠ Trenčín). V odbore FL pracovali v porote PharmDr. Monika Ondrejová (SZŠ Bratislava), RNDr. Ivana Mišíková (SZŠ Trenčín) a Mgr. Viera Macková (SZŠ Banská Bystrica). Porotcovia mali ťažkú úlohu z veľmi pekne pripravených a odprezentovaných prác vybrať tie najlepšie. Nakoniec sa dohodli na nasledovnom umiestnení.

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Valéria Luptáková zo SZŠ Banská Bystrica s prácou na tému „Infekcie kože a rán, abscesy a osteomyelitída vyvolané Staphylococcom aureus“. 2. miesto patrí Gabriele Molitoriszovej zo SZŠ Košice a jej práci na tému „Funkčné vyšetrenie obličiek“. Tretie miesto získala práca Dominiky Harvánkovej zo SZŠ Trenčín na tému „Anémie“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Radky Kolembusovej zo SZŠ Bratislava na tému „Vplyv daunorubicínu na hmotnosť normotenzných a hypertenzných potkanov“. Druhé miesto získala Anna Wetterová zo SZŠ Košice a jej práca „Produkcia medu“. Na treťom mieste sa umiestnila práca na tému „ Prínos nanotechnológií k terapii rakoviny“, ktorú odprezentoval Martin Pisár zo SZŠ Banská Bystrica.

LAB academia sa už tak po štvrtýkrát stala príležitosťou na vzájomné stretnutie nielen žiakov, ale aj pedagógov a dúfame, že sa stala aj inšpiráciou pre ďalších študentov.Autor: Mgr. Jana Žabková


↑ Na začiatok stránky