LAB ACADEMIA 2014

Dňa 25. 11. 2014 sa v aule Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici uskutočnil už VII. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant pod názvom LAB academia 2014. Podujatie otvoril slávnostným príhovorom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Mgr. Marián Kotleba a riaditeľ školy PaedDr. Michal Straka.

Aj tento rok sa LAB academie zúčastnili zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem. Na programe bolo až 19 prác na rôzne odborné témy, z ktorých 17 bolo súťažných.

Organizátorov podujatia ako aj žiakov potešila aktívna účasť absolventa odboru zdravotnícky laborant na našej škole Róberta Melicherčíka, ktorý všetkým zúčastneným priblížil transfúzie krvi už z pohľadu zamestnanca laboratória.

Prednášky žiakov boli hodnotené odbornou porotou po stránke obsahovej ako aj z hľadiska prezentácie danej témy. Odborným garantom LAB academie bol opäť MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý veľmi pozitívne hodnotí úroveň prednesených prác všetkých zúčastnených, nielen víťazov.

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Linda Vandáková z VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem s prácou na tému „Syndrom lepivých destiček“. 2. miesto patrí Martine Kamenskej zo SZŠ Banská Bystrica a jej práci na tému „Bakteriálni pôvodcovia respiračných ochorení“. Tretie miesto získala práca Daniely Borovskej zo SZŠ Košice na tému „Diabetes mellitus“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Kristíny Šmajdovej zo SZŠ Košice na tému „Psoriáza“. Druhé miesto získala Réka Gallová zo SZŠ Bratislava a jej práca „Vplyv aromatických látok na hmyz“. Tretie miesto patrí práci s témou „Ľudové liečiteľstvo“, ktorú odprezentovala taktiež žiačka zo SZŠ Bratislava Monika Kapronczaiová.

Cenu publika získala žiačka odboru farmaceutický laborant Patrícia Sľúková zo SZŠ Banská Bystrica s témou „Fajčenie a jeho vplyv na ľudský organizmus“.

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venoval Banskobystrický samosprávny kraj a Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie. Veríme, že toto podujatie podporí záujem žiakov zvyšovať svoju odbornosť a zároveň je aj príjemným stretnutím žiakov a vyučujúcich z rôznych kútov Slovenska.

Autor: Mgr. Jana Žabková
↑ Na začiatok stránky