LAB ACADEMIA 2019

Dňa 29.10.2019 sa v aule našej školy konal XII. ročník súťažnej prehliadky prác žiakov odboru zdravotnícky laborant. Na tomto podujatí sa už pravidelne zúčastňujú SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a SZŠ Trnava.

LAB academiu 2019 otvoril slávnostným príhovorom zástupca riaditeľa školy PhDr. Karol Kováč.

Prvou prednášajúcou bola absolventka našej školy v odbore zdravotnícky laborant Mgr. Marcela Sopóciová, ktorá pracuje na oddelení klinickej mikrobiológie v Nemocnici Zvolen a.s.. Vo svojej prednáške sa zamerala na mikrobiólógiu včera, dnes a zajtra.

Žiaci odboru zdravotnícky laborant odprezentovali 10 súťažných prác na zaujímavé odborné témy, napr. výskyt helicobactera, campylobactera a yersínie v zažívacom trakte, adenokarcinóm pľúc, malígny melanóm i význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii. Mnohých zaujala téma hormonálnej antikoncepcie u dospievajúcich dievčat, či infekcie prenášané článkonožcami v miernom podnebnom pásme.

Ing. Chovancová z RÚVZ Banská Bystrica nás oboznámila s meraním expozície chemickým a fyzikálnym faktorom na pracoviskách a v obytnom prostredí.

Prednášky žiakov hodnotila porota po stránke obsahovej, ako aj z hľadiska prezentácie danej témy. Odborným garantom bol, tak ako po minulé roky, MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý ocenil úsilie všetkých zúčastnených a vyjadril spokojnosť s vysokou úrovňou prednesených prác.

  • 1. miesto: Natália Semanová - SZŠ Košice - Mykóza kože reakciou PAS
  • 2. miesto: Ivana Juránová - SZŠ Bratislava - Určovanie krvných skupín u novorodencov
  • 3. miesto: Sandra Ficelová - SZŠ Bratislava - Diagnostika uhorskej choroby

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venovala Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie. Veríme, že toto podujatie podporí záujem žiakov zvyšovať svoju odbornosť a zároveň je aj príjemným stretnutím žiakov a vyučujúcich z rôznych kútov Slovenska.

Autor: Mgr. Jana Žabková
↑ Na začiatok stránky