Matematicko-logická súťaž 2019

Dňa 24. júna 2019 prebiehala na našej škole matematicko-logická súťaž. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov prvých ročníkov všetkých študijných odborov. Každý žiak statočne bojoval o svoje body a všetci boli úspešní. Víťazmi sa stali:

  • 1. miesto: Babjaková Marcela, I. FL A
  • 2. miesto: Kováč Simeon a Macák Martin, I. MAS
  • 3. miesto: Štrbová Radka, I. FL A

Víťazom, aj všetkým zúčastneným, v mene vedenia školy, aj vo svojom mene, srdečne gratulujeme.

Autor: Doc. Mária Lichvárová, PhD.


↑ Na začiatok stránky