Nenápadní hrdinovia 2016

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili so projektu Nenápadní hrdinovia, ktorý mapuje osudy politických väzňov v rokoch 1945 – 1989. V tomto ročníku spracovali žiačky triedy 2. ZL (Silvia Šimková, Monika Dubaiová, Nikola Hervartovská) život politického väzňa väzneného v roku 1953. Vzhľadom k tomu, že dotyčný pán je žijúcim pamätníkom, bolo možná osobná návšteva u neho doma, z ktorej sme vyhotovili audiozáznam. Na základe získaných informácií sme hľadali ďalej v rôznych archívoch na Slovensku, ale aj v Čechách dokumenty zo súdnych procesov, väznenia alebo rehabilitácie dotyčnej osoby.

Projekt má jasné pravidlá: vypracovať prácu v rozsahu 8-20 strán s priloženou fotodokumentáciou a videozáznamom a odoslať ju do konca októbra 2016. Práca sa dostane do rúk niekoľkočlennej poroty, ktorá zhodnotí úroveň jednotlivých prác.

V dňoch 15. - 17. novembra 2016 sa konala slávnostná konferencia. Zúčastnilo sa na nej spolu 14 riešiteľských tímov z celého Slovenska. Jej súčasťou bola návšteva pracovných táborov v Příbrame a v Jáchymove. Bol to naozaj zážitok stáť na týchto smutných miestach pri predstave, že niektorí naši nenápadní hrdinovia, ktorých príbehy sme spracovali, tu trpeli často aj desať a viac rokov (ak to prežili).

Po dvoch dňoch strávených v Českej republike sme sa presunuli do Bratislavy, kde sa 17. novembra v Primaciálnom paláci konala prezentácia jednotlivých prác a ich vyhodnotenie. Naša práca sa umiestnila medzi najlepšie vypracovanými prácami v zlatom pásme.

Boli sme aj svedkami spomienkovej slávnosti pod Devínom pri Bráne slobody. Zlatým klincom programu však bolo prijatie p. prezidentom Andrejom Kiskom v Prezidentskom paláci, nakoľko pod jeho záštitou sa táto akcia konala.

Pri práci na tomto projekte žiaci získavajú obraz o dobe, ktorá vládla do roku 1989 nielen na území dnešného Slovenska. A ako sa sami vyjadrili, netušili, že „to bolo až takéto“...

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Nadácii Konrada Adenauera a ďalším sponzorom, vďaka podpore ktorých je možné realizovať tento zmysluplný a ojedinelý projekt.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková
↑ Na začiatok stránky