"STOP ZÁVISLOSTIAM"


Podujatie zamerané na oboznámenie sa s relevantnými faktami, účinkami i následkami užívania návykových látok. Lektorovali študentky FPV UMB.


  • Termín: 27. 11. 2008
  • Miesto : Stredná zdravotnícka škola – Banská Bystrica


Autor: Webmaster


↑ Na začiatok stránky