Vianočná Viedeň 2011


V dňoch 1. a 7. decembra 2011 sa žiaci školy zúčastnili už tradičnej exkurzie pod názvom "Vianočná Viedeň". Cestou do Viedne sme si urobili malú nákupnú prestávku v outletovom centre Parndorf. Hlavným cieľom exkurzie však bola návšteva samotného hlavného mesta Rakúskej republiky. Po príchode do Viedne sme absolvovali prehliadku najznámejších pamätihodností a pozoruhodností Viedne. Žiaci sa mohli oboznámiť o. i.: s Prírodovedeckým a Umelecko-historickým múzeom, Rakúskym parlamentom, Radnicou, Ľudovou záhradou s Théseovým chrámom a sochou cisárovnej Sisi, Námestím hrdinov, Michalským traktom, ulicou Graben s morovým Stĺpom trojjedinosti, námestím sv. Štefana s dómom sv. Štefana. Po prehliadke si žiaci mohli vychutnať čaro atmosféry vianočných trhov pred radnicou mesta. Cestou domov sme si urobili ešte malú prestávku v Bratislave. Do Banskej Bystrice sme sa vrátili večer o 22.00 hodine. Exkurzia prebehla bez problémov, žiaci sa správali slušne a disciplinovane.

Autor: PhDr. Karol Kováč


↑ Na začiatok stránky