Zážitkový workshop „Tak toto neprejde“

19. apríla 2018 sme v spolupráci s občianskym združením Post Bellum zorganizovali pre žiakov II. FLA workshop „Tak toto neprejde“. Žiačky sa atraktívnou a interaktívnou formou zoznámili s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou, s pojmami totalita, nedemokratické režimy, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie v 80-tych rokoch 20. storočia. Stali sa skupinou ľudí, intelektuálov, umelcov s rôznymi osobnými osudmi, ktorí sa stretli a rozhodli vytvoriť umelecké texty a vydať ich ako samizdaty. Lektori využívali praktiky vtedajšej doby a žiačky postupne zažívali prenasledovanie, vypočúvanie, cenzúru. Zaujímavosťou bolo, že lektori sa pri zostavovaní workshopu inšpirovali rozprávaním príbehov pamätníkov. Na záver, v riadenej spätnej väzbe, žiačky vyjadrili svoje pocity a názory:

  • „Veľmi sa mi páčilo, že sme sa mohli vžiť nielen do kladných postáv, utláčaných a búriacich sa ľudí, ktorí bojovali za svoju slobodu, ale aj do tých negatívnych, do ľudí, ktorí niekedy dokonca zrádzali aj vlastných priateľov.“
  • „Bolo to zaujímavejšie, ako keby sme počúvali len výklad. Zistila som, že ľudia nemohli slobodne vyjadriť svoj názor, lebo by boli potrestaní. Napriek tomu obdivujem, že sa niektorí z nich nezľakli a zapojili sa takýmto spôsobom do protestu proti režimu.“
  • „Pochopila som, že poslušnosť sa vynucovala násilím a strachom. Zažila som zaujímavé dobrodružstvo. Zaujala ma i zakázaná literatúra a hudba.“
  • „Bol to prvý workshop, na ktorom som bola. Pevne verím, že takýchto akcií sa v budúcnosti ešte zúčastním.“

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková


↑ Na začiatok stránky