Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Začiatok školského roka (02.09.2020)

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 prebehne otvorenie nového školského roka v inom režime ako za roky minulé.

Z dôvodu zabezpečenia všetkých aktuálnych opatrení sa neuskutoční slávnostné otvorenie školského roka na parkovisku pred budovou školy. Žiaci prídu do školy v presne stanovených termínoch a na presne vymedzený čas.

Napriek tomu veríme, že školský rok začneme v pozitívnom duchu a plní entuziazmu.

Tešíme sa na Vás všetkých, osobitne sa tešíme na žiakov 1. ročníka.

Vedenie školy

Harmonogram príchodu do školy pre jednotlivé triedy


TRIEDAČASUČEBŇA
I. FL A08:00-09:00 hod.Aula školská (prízemie)
09:00-10:00 hod.Učebňa Somatológie (prízemie)
I. FL B08:00-09:00 hod.Učebňa Somatológie (prízemie)
09:00-10:00 hod.Aula školská (prízemie)
I. MAS09:00-10:00 hod.Učebňa Multimediálna (prízemie)
10:00-11:00 hod.Aula školská (prízemie)
I. PS10:00-11:00 hod.Učebňa Somatológie (prízemie)
11:00-12:00 hod.Aula školská (prízemie)
I. ZL11:00-12:00 hod.Učebňa Somatológie (prízemie)
12:00-13:00 hod.Aula školská (prízemie)
II. FL08:00-09:00 hod.Učebňa Multimediálna (prízemie)
II. MAS08:00-09:00 hod.MAS II. (2. poschodie)
II. PS08:00-09:00 hod.ZA II. (2. poschodie)
II. ZL08:00-09:00 hod.ZL II. (2. poschodie)
III. FL A09:00-10:00 hod.MAS I. (2. poschodie)
III. FL B09:00-10:00 hod.Učebňa Fyziky (1. poschodie)
III. MAS09:00-10:00 hod.MAS II. (2. poschodie)
III. ZA09:00-10:00 hod.ZA I. (2. poschodie)
III. ZL09:00-10:00 hod.ZL I. (2. poschodie)
IV. FL09:00-10:00 hod.Učebňa Farmakognózie (1. poschodie)
IV. MAS09:00-10:00 hod.MAS III. (2. poschodie)
IV. ZA09:00-10:00 hod.ZA II. (2. poschodie)
IV. ZL09:00-10:00 hod.ZL II. (2. poschodie)