Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

INFORMÁCIA - TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 VZHĽADOM NA POČET PRIJATÝCH PRIHLÁŠOK

Vážení zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium na SZŠ Banská Bystrica, v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 zverejňujeme termíny konania prijímacích skúšok (v závislosti od počtu prihlášok) pre jednotlivé odbory:

1. TERMÍN

v pozvánke na prijímacie skúšky bude uvedené, v ktorom bloku bude uchádzač konať prijímaciu skúšku


Študijný odborKód odboruDátumČasový harmonogram
Farmaceutický laborant5311 M2. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK:9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK:12:30 hod. – 14:30 hod.
Masér5370 M4. máj 2022Talentový odbor - Prijímacia skúška sa koná celý deň: 8:00 hod. – 14:00 hod.
Zdravotnícky asistent5356 M2. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.
Zdravotnícky laborant5308 M2. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.
Zubný asistent5358 M2. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.


2. TERMÍN

v pozvánke na prijímacie skúšky bude uvedené, v ktorom bloku bude uchádzač konať prijímaciu skúšku


Študijný odborKód odboruDátumČasový harmonogram
Farmaceutický laborant5311 M9. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK:9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK:12:30 hod. – 14:30 hod.
Masér5370 M11. máj 2022Talentový odbor - Prijímacia skúška sa koná celý deň: 8:00 hod. – 14:00 hod.
Zdravotnícky asistent5356 M9. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.
Zdravotnícky laborant5308 M9. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.
Zubný asistent5358 M9. máj 2022Uchádzači budú rozdelení do dvoch časových blokov:
1. BLOK: 9:00 hod. – 11:00 hod.
2. BLOK: 12:30 hod. – 14:30 hod.