Komisie študijných odborov


Komisia študijného odboru masér:

Vedúci študijného odboru: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Členovia:

 • PhDr. Ivana Bernáthová
 • Bc. Veronika Balcárková
 • Lenka Harmanová
 • Mgr. Norbert Holík
 • Mgr. Ondrej Hrašna
 • Mgr. Peter Kanda
 • Mgr. Michaela Kučerová
 • Bc. Ingrid Mužíková
 • Mgr. Michal Navrátil
 • Mgr. Jana Osifová
 • Klaudia Obedová
 • MUDr. Ján Vladovič
 • PhDr. Mgr. Marta Výbohová

Komisia študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent:

Vedúca študijného odboru: PhDr. Karin Sýkorová
Členovia:

 • PhDr. Katarína Francisciová
 • PhDr. Bibiana Chovancová
 • PhDr. Monika Matošová
 • PhDr. Danka Messerschmidtová
 • PhDr. Miroslava Ružičková
 • PhDr. Karin Sýkorová
 • Mgr. Martina Štibraná
 • Mgr. Alexandra Tauferová
 • PhDr. Renáta Vaníková
 • MUDr. Ján Vladovič
 • Mgr. Markéta Zádrapová

Komisia študijného odboru zdravotnícky laborant:

Vedúca študijného odboru: Mgr. Jana Žabková
Členovia:

 • MUDr. Drahoslav Gábor
 • MUDr. Dušan Kapusta, PhD.
 • Bc. Miroslava Longauerová
 • PhDr. Zuzana Mydlová
 • Katarína Novická
 • RNDr. Elena Ollerová
 • MUDr. Mirko Peprný
 • Ing. Monika Repaská
 • Mgr. Michal Turok - Meceňo
 • Mgr. Zuzana Sámelová
 • Mgr. Jana Žabková

Komisia študijného odboru farmaceutický laborant:

Vedúca študijného odboru:: Mgr. Mária Majerová
Členovia:

 • Mgr. Tomáš Adamec
 • MUDr. Peter Čunderlík
 • PaedDr. Anna Fodorová
 • Mgr. Marián Kojnok
 • Mgr. Jakub Korba
 • Mgr. Mária Majerová
 • PharmDr. Katarína Maňkošová

Komisia všeobecnovzdelávacích humanitných predmetov:

Vedúci komisie všeobecnovzdelávacích humanitných predmetov: PhDr. Karol Kováč
Členovia:

 • PhDr. Henrieta Albertová, PhD.
 • Mgr. Terézia Čipková
 • PhDr. Slavka Dudášová
 • Mgr. Zuzana Filipková
 • Mgr. Zuzana Huľuková
 • Mgr. Viera Chovancová
 • Mgr. Viera Kobelová
 • Mgr. Jana Kolláriková
 • PhDr. Karol Kováč
 • Mgr. Katarína Leštáchová
 • Mgr. Simona Šedovičová
 • Mgr. Katarína Paulínyová
 • Mgr. Ľubica Šebeňová
 • Mgr. Katarína Šimáková
 • PhDr. Ján Žilka

Komisia všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov:

Vedúci komisie všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov: Mgr. Erik Nechala
Členovia:

 • PaedDr. Ľubica Betková
 • Mgr. Ivan Bugáň
 • Mgr. Viera Čaklošová
 • Mgr. Július Dobrý
 • Mgr. Ján Krafčík, PhD.
 • Doc. RNDr. Mária Lichvárová, PhD.
 • Mgr. Erik Nechala
 • PaedDr. Michal Straka
 • PaedDr. Iveta Šánderová


↑ Na začiatok stránky