Leonardo da VinciŠtúdijne odbory:

 • Zdravotnícky laborant
 • Zdravotnícky asistent
 • Farmaceutický laborant
 • Masér

Tradícia projektov Leonardo da Vinci na našej škole

 • „Metódy a formy ošetrovateľskej praxe v krajinách Európskej únie“
  Magdeburg (NSR) 14 žiakov 2004/2005 (trvanie: 4 týždne)
 • „Podpora adaptability absolventov na európskom trhu práce“
  Magdeburg (NSR) 14 žiakov 2005/2006 (trvanie: 4 týždne)
 • „Európa sa otvára mladým zdravotníkom z Banskej Bystrice“
  Lipsko (NSR) 12 žiakov, Magdeburg (NSR)) 16 žiakov 2006/2007 (trvanie: 4 týždne)
 • „Mladý zdravotnícky personál si zdokonaľuje svoje odborné a jazykové vedomosti a zručnosti v SRN“
  Lipsko (NSR) 14 žiakov, Magdeburg (NSR) 14 žiakov 2007/2008 (trvanie: 4 týždne)
 • „Európa náš vyškolí - učitelia poznávajú európsky štandard odborného vzdelávania"
  Lipsko (NSR) 10 pedagógov, 2008/2009 (trvanie: 2 týždne)
 • „Európa nás vyškolí - študenti na odbornej stáži v Európe"
  Lipsko (NSR) 10 žiakov, Magdeburg (NSR) 15, Berlin (NSR) 7, London (GB) 7, 2008/2009 (trvanie: 4 týždne)
 • „Európa - náš domov a naša škola"
  Lipsko (NSR) 14 žiakov, 2009/2010 (trvanie: 4 týždne)
 • „Odborná stáž žiakov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice v Nemecku"
  Lipsko (NSR) 17 žiakov, 2010/2011 (trvanie: 4 týždne)
 • „Odborná stáž zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v Portugalsku"
  Montijo (PT) 10 pedagógov, 2011/2012 (trvanie: 2 týždne)
 • „Nadnárodná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice v NSR a Portugalsku“
  Lipsko NSR 13 žiakov, Montijo PT 6 žiakov, máj / jún 2011/2012 (trvanie: 4 týždne)
 • „Odborná stáž budúcich zdravotníckych pracovníkov v zahraničných zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť“
  Lipsko NSR 11 žiakov, Montijo PT 10 žiakov, jún 2014 (trvanie: 3 týždne)


Prínos účasti na projekte pre žiakov

 • Prehĺbenie a rozšírenie odborných vedomostí a zručností
 • Možnosť spoznať nové formy pracovných metód a postupov v jednotlivých odboroch
 • Možnosť spoznať technické vybavenie zdravotníckych zariadení a pracovať s nimi
 • Možnosť spoznať pracovnú morálku a disciplínu na pracoviskách v Nemecku
 • Zlepšenie jazykových kompetencií (všeobecná i odborná terminológia v cudzom jazyku)
 • Možnosť spoznať inú kultúru
 • Osobnostný rozvoj (samostatnosť, zodpovednosť)
 • Perspektíva práce v zahraničí


Prínos účasti na projekte pre školu

 • Rast prestíže školy (verejnosť, rodičia, žiaci)
 • Odborný rast učiteľov odborných predmetov
 • Implementácia poznatkov a skúseností do vyučovacieho procesu
 • Možnosť vidieť a spoznať technické vybavenie zdravotníckych zariadení a odborných škôl v zahraničí
 • Nadviazanie formálnej ale i neformálnej spolupráce so zahraničnými partnermi
 • Záujem žiakov o odborný rast
 • Zvýšenie záujmu žiakov o cudzí jazyk


Čo je predpokladom úspešného projektu

 • Angažované vedenie školy
 • Angažovaní učitelia
 • Angažovaní žiaci – dôraz na správny výber žiakov
 • Kvalitný prijímajúci partner v zahraničí
 • Kvalitné plánovanie a manažment projektu (spôsob prepravy, termíny, poistenie, príprava žiakov na stáž, monitoring, atď.)
 • Konštruktívna spolupráca s Národnou agentúrou Leonardo da Vinci


Vetpro Leipzig 2008 (SRN)


Vetpro Montijo 2011 (Portugalsko)


Leonardo da Vinci 2012 (SRN)


Portugalsko 2012


Lipsko 2014


Portugalsko 2014


Fotogaléria


↑ Na začiatok stránky