Rada školy


Zoznam členov školskej rady:

Predseda rady školy:

 • Zuzana Kaššová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

 • Mgr. Július Dobrý
 • Mgr. Zuzana Sámelová

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

 • Zuzana Kaššová

Zástupcovia rodičov:

 • Mgr. Ján Šimčík
 • Janka Šimková
 • Dana Gábrišová

Zástupca žiakov školy:

 • Lucia Sýkorová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy:

 • Ing. Stanislav Riša
 • Ing. Beáta Gažúrová
 • Doc. RNDr. Katarána Čižmárová, CSc.
 • Andrea Maková


↑ Na začiatok stránky