Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumOdbor Farmaceutický laborant:

Odbor Praktická sestra:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Masér:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

 • Romanová, D. a kol.: Chémia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2009
 • Vicenová, H. a kol.: Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2010
 • Vicenová, H. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2011
 • Vicenová, H. - Ganajová, M.: Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Expol pedagogika, 2012
 • Engelová, A. a kol.: Hravá chémia 6-7 (pracovný zošit pre 6. a 7. roč. ZŠ, primu a sekundu GOS).Taktik, 2013
 • Lalková, D. a kol.: Hravá chémia (pracovný zošit pre 8. roč. ZŠ a terciu GOS). Taktik, 2012
 • Lalková, D. a kol.: Hravá chémia (pracovný zošit pre 9. roč. ZŠ a kvartu GOS). Taktik, 2012

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér a praktická sestra

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

 • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základnej školy, Expol Pedagogika 2015
 • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Expol Pedagogika 2014
 • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Expol Pedagogika 2017
 • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Združenie EDUCO 2012

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.


↑ Na začiatok stránky