Masér - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium


!!! Štúdium v tomto školskom roku nie je aktivované !!!


Štúdium sa uskutočňuje ako denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium a je určené pre absolventov strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

PODMIENKY PRIJATIA

 • absolvent strednej školy ukončenej maturitnou skúškou,
 • vyplnená prihláška v zmysle citovanej vyhlášky, s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
 • úspešné vykonanie talentovej skúšky:
  • talentová skúška
   • výtvarný prejav
    • modelovanie z plastelíny,
    • práca s drôtom
   • pohybovo-motorická skúška
    • voľná akrobatická zostava
    • plávanie (50 m )

MATURITNÉ SKÚŠKY

Praktická časť odbornej zložky:

 • študent preukazuje svoje praktické zručnosti z odborných predmetov (fyzikálna terapia, masáže, masáže, foto-, termo-, hydro- a balneoterapia - klinické cvičenia, zdravie a klinika chorôb) - praktické zvládnutie aplikačných techník klasickej, reflexnej masáže, reflexnej masáže chodidiel, manuálnej lymfodrenáže a procedúr hydro-, termo-, foto- a balneoterapie.

Teoretická časť odbornej zložky:

 • študent preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov ( zdravie a klinika chorôb, fyzikálna terapia, rekondično-relaxačné cvičenia, psychológia, pedagogika a profesijna komunikácia, prvá pomoc).

↑ Na začiatok stránky