Wellness pracovník – masérske služby


Kurz v rozsahu 320 hodín ukončený osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: 3628/2019/56/1).

Frekvencia kurzu: 2-krát ročne (august, resp. február). Začiatok kurzu je vždy 30.8. kalendárneho roka (jesenný termín) a 7.2. kalendárneho roka (jarný termín).

Priebeh kurzu:

  • piatok od 15:00 do 21:00,
  • sobota od 08:00 do 17:00.

Cena kurzu: 600 € s DPH (možnosť splátok)

Odborný obsah v predmetovej skladbe:

  • Anatómia a fyziológia (30 hod),
  • Športová masáž (60 hod),
  • Klasická masáž (150 hod),
  • Základy epidemiológie a hygieny (10 hod),
  • Prvá pomoc (6 hod),
  • Profesijná komunikácia (6 hod),
  • Saunovanie a lokálna termoterapia (58 hod).

Telefonický kontakt: 0911 554 545


↑ Na začiatok stránky