O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Informácia o konaní 2. kola prijímacích skúšok

Oznamujeme, že na Strednej zdravotníckej škole sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok v odbore 5370 M MASÉR pre šk. r. 2019/2020. Termín prijímacích skúšok je 18. júna 2019 (utorok). Kritériá pre prijatie je možné stiahnuť tu....

Výzva na predloženie ponuky - prenájom školského bufetu

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrcikého samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu. Kompletné znenie výzvy...

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky