Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Akcie školy

Vianočný Krakov - 2019

30. výročie Nežnej revolúcie - 2019

Studentlab - 2019

KABU - 2019

Lab akadémia - 2019

Gaudeamus – Akadémia - 2019

Matematicko-logická súťaž - 2019

Kováčova Bystrica - 2019

Deň otvorených dverí na FaF UK - 2019

Čo ste nevedeli o M. R. Štefánikovi - 2018

Exkurzia do Osvienčimu - 2018

Inovačný workshop - 2018

Turistický kurz - 2018

Ekotopfilm - 2018

Deň vody - 2018

Deň zeme - 2018

Zážitkový workshop - tak to neprejde - 2018

Nenápadní hrdinovia - beseda - 2018

Kováčova Bystrica - 2017

Deň vody - 2017

Konferencia odboru ZA - 2017

Deň narcisov - 2017

Biblická olympiáda - 2017

Exkurzia Košice - 2016

Nenápadní hrdinovia - 2016

Exkurzia Osvienčim - 2016

Noc výskumníkov - 2016

Keby som bol vodohospodár - 2016

Deň vody - 2016

Biblická olympiáda - 2016

Florbalový turnaj - 2016

Úsmev ako dar - 2015

Červené stužky - 2015

Tajomstvo energie - 2015

Ľ. Štúr - 2015

Exkurzia Osvienčim - 2015

Mikuláš - 2015

Červené stužky - 2015

Biblická olympiáda - 2015

3. ročník memoriálu Romana Čunderlíka - 2015

LAB academia - 2014

NÁVRAT - Resocializačné centrum drogovo závislých osôb - 2014

Educafilm - 2014

Exkurzia v Unipharme a.s. - 2014

Svetový deň výživy 2014

Nadácia Zentiva - 2013

Odborný seminár stravovanie - 2013

Deň otvorených dverí - 2013

Kvapka krvi - 2013

Prednáška pre deti ZŠ - 2013

Oblastné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ - 2013

Basketbalový turnaj žiakov prvých ročníkov - 2013

Mikuláš pre jasličky - 2013

Mikuláš pre deti - 2013

StudentLab - 2013

Návšteva ŠVK - nemecká študovňa - 2013

LAB academia - 2013

Memoriál Milana Podhradského - 2013

Návšteva Krakova - 2013

Horolezecký výcvik - 2013

Noc výskumníkov - 2013

Kabu - 2013

Svetový deň výživy na SZŠ - 2013

Akadémia & Vapac - 2013

Exkurzia Budapešť - 2013

Banskobystrický maratón - 2013

Súťaž krásy SZŠ - 2013

Valentínska kvapka krvi - 2013

Lešt - 2013

Plavecký kurz ZZ - 2013

7. ročník Rescue Cup - 2013

Educafilm - 2013

Konferencia odboru zdravotnícky asisent - 2013

Školské kolo SOČ - 2013

Školské kolo chemickej olympiády - 2012

Výstava The Human Body - 2012

Edukačné granty Nadácie Zentiva - 2012

Návšteva nemeckej študovne - 2012

Naša cesta do Ústí nad Labem - 2012

Po stopách spisovného jazyka - 2012

Adaptačný deň - 2012

Edukačný grant Nadácie Zentiva - 2012

Educafilm - 2012

Aktivity máj - 2012

Exkurzia Unipahrma - 2012

1. ročník memoriálu Romana Čunderlíka - 2012

Exkurzia štátna vedecká knižnica - 2012

Lyžiarsky kurz - 2012

Turnaj chlapcov vo florbale - 2012

Vianočná Viedeň - 2011

LAB academia - 2011

Deň pre študentov - 2011

Exkurzia Bratislava - 2011

Študentlab - 2011

Študentlab - 2009

Deň zdravia - 2008

Návrat - 2008

Stop závislostiam - 2008

Burza stredných škôl - 2008

Seminár FL a ZL - 2008

Educafilm 2008

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 2008

Valentínska kvapka krvi 2008

Význam sóje vo výžive - 2007

Vianoce - 2007

Mikuláš - 2007

Deň otvorených dverí - 2007

Burza stredných škôl - 2007