Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vedenie školy


Riaditeľ školy: PaedDr. Michal Straka
tel: 048/4724311 e-mail: michal.straka(zavináč)szsbb.eu

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Karol Kováč
tel: 048/4724315 e-mail: karol.kovac(zavináč)szsbb.eu

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Petra Ťažká
tel: 048/4724315 e-mail: petra.tazka(zavináč)szsbb.eu

Vedúci ekonomický zamestnanec: Mgr. Petra Ťažká
tel: 048/4724325 e-mail: petra.tazka(zavináč)szsbb.eu

Asistentka riaditeľa školy: Zuzana Kaššová
tel: 048/4724311 e-mail: zuzana.kassova(zavináč)szsbb.eu, skola(zavináč)szsbb.eu

Študijná referentka: Lucia Oravcová
tel: 048/4724314, 0903 492 202 e-mail: lucia.oravcova(zavináč)szsbb.eu

Študijná referentka: Ing. Vladimíra Šebešová
tel: 048/4724330e-mail: vladimira.sebesova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru masér: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
tel: 048/4724317 e-mail: marta.vybohova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru zdravotnícky asistent a zdravotnícky záchranár:
PhDr. Karin Sýkorová
tel: 048/4724315 e-mail: karin.sykorova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru zdravotnícky laborant: Mgr. Jana Žabková
tel: 048/4724315 e-mail: jana.zabkova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru farmaceutický laborant: Mgr. Mária Majerová
tel: 048/4724326 e-mail: maria.majerova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci všeobecnovzdelávacích prírodovedných predmetov: Mgr. Erik Nechala
tel: 048/4724338 e-mail: erik.nechala(zavináč)szsbb.eu

Školský psychológ: Mgr. Ingrida Cabalová
tel: 048/4724320 e-mail: ingrida.cabalova(zavináč)szsbb.eu

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Valeria Vallová
tel: 048/4724337 e-mail: valeria.vallova(zavináč)szsbb.eu

Výchovný poradca: PaedDr. Ľubica Betková
tel: 048/4724337 e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor pre drogovú prevenciu: Mgr. Ingrida Cabalová
tel: 048/4724320 e-mail: ingrida.cabalova(zavináč)szsbb.eu

Metodik stredoškolskej odbornej činnosti: Mgr. Zuzana Sámelová
tel: 048/4724324 e-mail: zuzana.samelova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Michal Turok – Meceňo
tel: 048/4724327 e-mail: : michal.turokmeceno@szsbb.eu