Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Unicef


Naša škola sa každoročne aktívne zapája do akcií organizovaných Unicefom. Unicef má špecifické poslanie – je ním ochrana detí a ich práv a práca na zlepšení podmienok ich života /viď Práva detí/. Sústreďuje sa tiež na pomoc deťom zbavených rodinného prostredia.

Unicef je agentúrou OSN, nie je však z jej zdrojov financovaná. Financovanie programov v 157 krajinách sveta je závislá na dobrovoľných príspevkoch jednotlivcov a partnerov. Medzi projekty zabezpečujúce zdravie, vzdelanie a ochranu detí patria:

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici získala názov „Škola priateľská deťom“. Tento názov získava škola, ktorá sa zapojí najmenej do tro ch akcií organizovaných Unicefom v priebehu jedného roka. 24 hodín denne funguje „Linka Detskej Istoty“.