Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


AKTUÁLNA INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici bude pre školský rok 2023/2024 prijímať uchádzačov o štúdium do nasledovných študijných odborov:

Denné štúdium:


Študijný odbor Kód študijného odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov
 Farmaceutický laborant  5311 M  4 roky 1 30
 Masér 5370 M  4 roky 1 20
 Praktická sestra  5361 M  4 roky 2 60
 Zdravotnícky laborant  5308 M  4 roky 1 30