Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Poďakovania a ďakovné listy škole

Domov seniorov Sliač

Chceme poďakovať žiakom z triedy prof. Tauferovej, za mikulášsky program a sladkosti, a tiež aj za hry, ktoré nám boli odovzdané.

Prajeme veľa úspechov.

Ďakujú obyvatelia spolu s vedením DS Sliač.

Nemocnica Zelený sen

Dobrý deň vážená pani PhDr. Miroslava Ružičková,

obraciam sa na Vás ohľadom jednej Vašej študentky Barbory Rovnej. Slečna Rovná prejavila ochotu pracovať v našom ZZ nemocnici Zelený sen, s.r.o. ako brigádnička, čím nám veľmi pomáha. Práve v období, kedy celoslovensky sa počty zdravotníckych pracovníkov znižujú závratnou rýchlosťou, slečna Rovná je nápomocná a odvážna. Musím vyzdvihnúť jej prístup k práci, na ktorý by bola hrdá nejedna mama ako k dcére a nejeden pedagóg ako k svojmu študentovi. Za seba ako vedúcu sestru JDIS a námestníčku nemocnice Zelený sen, s.r.o. musím povedať, že som veľmi vďačná, že máme možnosť s ňou spolupracovať. Zodpovednosť, svedomitosť, láskavosť, srdečnosť, pozitívny prístup, dodržiavanie náročných pracovných postupov a disciplína, sú jej blízke. Slečna Rovná svojim empatickým prístupom môže byť vzorom pre nejedeného zdravotníckeho pracovníka. Pre našich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti je slnkom a žiarivým okamihom, keď je v službe. Chcem vyjadriť vďaku a pochvalu jej maminke za krásne formovanie mladého človeka, ktorý zo svojho presvedčenia je ochotný odovzdávať kus seba v prospech druhých a chcem vyjadriť vďaku a pochvalu pedagogickému zboru Vašej školy, ktorý dokázal nadchnúť mladého človeka k tak náročnému povolaniu zdravotníka.

Ďakujem. S pozdravom

Mgr. Eva Gombalová, Nemocnica Zelený sen

Hospic a Domov sociálnych služieb

Vážený pán riaditeľ,
touto cestou sa chcem poďakovať za vaše študentky, ktoré boli v našom zariadení- Dom Božieho milosrdenstva na mesačnej praxi.Boli sme s ich prácou a ochotou veľmi spokojní. Zapájali sa činne do práce na oboch našich oddeleniach t. j. Hospic a Domov sociálnych služieb. Boli ústretové pri akejkoľvek požiadavke zo strany zdravotníckeho personálu. Ešte raz vám srdečne ďakujem.

Spozdravom
Bc.Buzalková Alena, vedúca sestra

Hospic Domu Božieho milosrdenstva

Vážený pán riaditeľ, dovoľte, aby som sa touto formou poďakovala vašim žiačkam, ktoré absolvovali prax v hospici Domu Božieho milosrdenstva za príkladný prístup k ťažkochorým klientom a ich vysokú odbornosť s ktorou ku svojej práci pristupovali. Vyslovujem poďakovanie aj pani profesorke Mgr. Vaníkovej, ktorá s nimi prax absolvovala. Som dcéra jednej z klientiek hospicu.

Vlasta Nemcová

diplom_asistent_v_akcii umb_1 umb_2 umb_3 unicef unicef unicef liga_za_dusevne_zdravie salus_vitalis Mesiarova_Iveta Vianoce_s_usmevom_2016 Vianoce_s_usmevom_2019 IQ_olympiada_2023 Biela_pastelka_2023