Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský poradca

Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Individuálne konzultácie pre žiakov, rodičov a učiteľov je potrebné nahlásiť osobne - kabinet výchovného poradcu, alebo telefonicky na čísle 048 / 472 43 37, 24 hodín vopred.

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:

Rodičom:

Pedagógom:

Ako sa objednať ?

Žiaci:

Rodičia:

Aktuálne informácie

Dotazník absolventa

Milé absolventky a milí absolventi,

Chceli by som Vás požiadať o spätnú väzbu o tom, kde ste sa v živote uplatnili. Dotazník uplatnenia absolventa nájdete tu. Prosíme Vás o jeho vyplnenie. Tento dotazník nám poskytne dôležité informácie o našich absolventoch a zároveň je štatistikou pre VÚC B.B.. Dôležité je dodržanie termínu zaslania dotazníka - do 7.9.2023.

Prajem Vám zdravie, šťastie a úspechy v živote!

S pozdravom školská poradkyňa PaedDr. Ľubica Betková.

Aktivity školského poradcu / kariérového poradcu

Veľtrh práce v zdravotníctve

Kariérové poradenstvo

Absolventi

Som absolvent a čo ďalej ?

EURES - Európske služby zamestnanosti

ÚPSVaR - Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Vzor žiadosti odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na VŠ.