Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Dokumenty

Štátna školská inšpekcia

Správa o výsledkoch inšpekcie - finančná gramotnosť

Centrálny register zmluv

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len „CRZ“) je webová aplikácia vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho určená pre povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK. Webová aplikácia CRZ je užívateľom poskytovaná bezplatne cez počítačovú sieť Internet. Povinné zverejňovanie v podmienkach BBSK usmerňuje Metodický pokyn predsedu č. 003/2011/MP BBSK.

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva na rok 2022

Kolektívna zmluva na rok 2021

Kolektívna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektívna zmluva na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2017

Kolektívna zmluva na rok 2016

Kolektívna zmluva na rok 2015

Register zmluv

Objednávky

Zobraz objednávky

Skry objednávky
110104_1
110119_1
110121_1
110124_2
110125_1
110126_1
110127_1
110127_2
110127_3
110127_4
110207_2
110207_3
110207_4
110208_1
110211_1
110218_1
110222_1
110223_1
110225_1
110301_1
110301_2
110314_2
110321_2
110321_3
110322_1
110325_01
110328_2
110329_1
110331_1
110404_2
110405_1
110406_1
110407_1
110413_1
110420_1
110427_2
110427_3
110504_2
110504_3
110505_1
110505_2
110509_2
110510_1
110512_1
110527_1
110527_2
110531_1
110620_2
110621_2
110624_1
110628_1

Faktúry

Zobraz faktúry

Skry faktúry
05_11
06_11
07_11
08_11
09_11
101_11
104_11
105_11
106_11
107_11
108_11
109_11
10_11
110_11
111_11
112_11
113_11
114_11
116_11
117_11
118_11
119_11
11_11
120_11
121_11
122_11
123_11
124_11
125_11
126_11
127_11
12_11
130_11
131_11
132_11
133_11
134_11
135_11
136_11
137_11
138_11
139_11
13_11
140_11
141_11
143_11
144_11
145_11
146_11
147_11
149_11
150_11
151_11
18_11
19_11
20_11
23_11
25_11
26_11
27_11
28_11
29_11
31_11
32_11
33_11
34_11
35_11
36_11
37_11
39_11
40_11
41_11
42_11
43_11
44_11
45_11
47_11
49_11
50_11
53_11
54_11
55_11
56_11
57_11
58_11
59_11
61_11
63_11
65_11
66_11
67_11
68_11
69_11
70_11
71_11
72_11
73_11
74_11
77_11
79_11
80_11
81_11
82_11
83_11
84_11
85_11
86_11
87_11
89_11
91_11
92_11
93_11
94_11
95_11
96_11
97_11
98_11
99_11

Zmluvy

Zobraz zmluvy

Skry zmluvy
04032011
04052011_ING
05012011
10012011
11022011_KZ
11022011_SZ
14032011_1111
14032011_4101
15032011_ASFEU
17022011
17062011_ASFEU
28032011
30032011