Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktualizačné vzdelávanie

Školský rok 2019/2020

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2019/2020

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania za školský rok 2019/2020