Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Erasmus+
Odborné stáže žiakov Strednej zdravotníckej školy v rámci Programu Erasmus+


ERASMUS+ 2022/2023

2022-1-SK01-KA121-VET-000056591

Odborná stáž č. 1:
Miesto: Praha (Česká republika)
Termín: 23. 10. 2022 - 12. 11. 2022
Počet účastníkov: 9 žiakov

„V Praze je blaze,“ zhodli sa naši tretiaci z odboru PS, ZL a FL, ktorí absolvovali od 23. októbra do 12. novembra 2022 odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v Českej republike. 9 žiakov vykonávalo odbornú prax v nemocnici Motol. Budúce praktické sestry pracovali na chirurgickej a internej klinike, farmaceutickí laboranti v nemocničnej lekárni, kde viedli evidenciu liekov, preberali tovar, ale aj pripravovali maste, roztoky či čapíky. Zdravotnícka laborantka v Ústave patológie a molekulárnej medicíny asistovala pri spracúvaní a vyhodnocovaní vzoriek na bioptickej stanici. Žiaci absolvovali aj zaujímavú odbornú exkurziu na urgentnom príjme a detskom kardiocentre, kde mali možnosť vidieť najnovšie trendy v ošetrovateľskej praxi a dostali sa aj na heliport. Voľný čas si vypĺňali prechádzkami mestom, návštevou kultúrnych akcií a historických pamiatok.

FotogalériaOdborná stáž č. 2: Miesto: Capo d´Orlando (Taliansko, Sicília)
Termín: 12. 03. 2023 - 01. 04. 2023
Počet účastníkov: 7 žiakov

V marci 2023 absolvovali naši žiaci odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v Taliansku na Sicílii. Žiaci z odborov PS, MAS a FL mali možnosť stať sa súčasťou zdravotníckych zariadení v meste Capo d´Orlando a spoznať tak ich celkový systém práce. Žiaci z odboru praktická sestra a masér pracovali v zariadení sociálnych služieb, kde sa denne starali o klientov/pacientov v rámci svojich kompetencií. Vykonávali ošetrovateľské, asistentské i administratívne činnosti v preventívnom a liečebnom režime. Maséri zas zdokonaľovali svoje odborné masérske zručnosti a odborné zručnosti z odvetvia fyzikálnej terapie. Farmaceutickí laboranti sa na tri týždne stali súčasťou dvoch lekární, kde denne pripravovali rôzne maste a roztoky, pripravovali na výdaj lieky a liečivá a viedli tiež evidenciu liekov prostredníctvom počítačového systému. Voľný čas využili na spoznávanie Sicílie a jej kultúrnych pamiatok. Absolvovali exkurziu na Etnu, prehliadku historického mesta Taormina, prehliadku mesta Capo d´Orlando, poznávací výlet do hlavného mesta Palermo a výlet do historického mesta Cefalú. Táto stáž bola pre žiakov veľkým prínosom nielen z hľadiska zvýšenia odbornosti na výkon ich budúceho povolania, ale aj z hľadiska spoznania kultúry iného národa, jej akceptácia a tolerancia odlišností.

FotogalériaOdborná stáž č. 3:
Miesto: Capo d´Orlando (Taliansko, Sicília)
Termín: 29. 05. 2023 - 18. 06. 2023
Počet účastníkov: 7 žiakov

V máji 2023 opäť absolvovali vybraní žiaci našej školy odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v Taliansku na Sicílii. Tentokrát dostali priestor žiaci zo všetkých odborov, t. j. okrem žiakov z odborov PS, MAS, FL sa na odbornú stáž dostal aj žiak z odboru ZL. Žiaci z uvedených odborov absolvovali odbornú prax v zariadení sociálnych služieb, v lekárňach a v laboratóriu klinickej patológie a analýzy. Žiaci z odboru praktická sestra a masér zdokonaľovali nadobudnuté zručnosti v domove sociálnych služieb, kde vykonávali rôzne odborné činnosti. Žiaci z odboru farmaceutický laborant aplikovali svoje vedomosti na výkon odborných činností v lekárňach, a tiež získavali nové vedomosti pri práci s počítačovým systémom. Zdravotnícky laborant vykonával laboratórne vyšetrenia podľa analytických metód, získal nové vedomosti o možných patologických a fyziologických zmenách tkanív spôsobených rôznymi chorobami. Počas celého pobytu boli žiaci nútení využívať cudzí jazyk v každodennej komunikácii, vďaka čomu sa v ňom zdokonalili. Taktiež spoznali novú kultúru a vo voľnom čase videli mnohé pamiatky a nové miesta. Tak ako predchádzajúce odborné stáže aj táto mala pre žiakov veľký význam z hľadiska odbornej prípravy na výkon ich budúceho povolania.

FotogalériaOdborná stáž č. 4:
Miesto: Praha (Česká republika)
Termín: 04.06.2023 - 24. 06. 2023
Počet účastníkov: 13 žiakov

Začiatkom júna 2023 sa vybraní žiaci mohli vďaka programu Erasmus+ zúčastniť odbornej stáže vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe. Trinásti žiaci z odborov praktická sestra, farmaceutický a zdravotnícky laborant mali možnosť si na tri týždne vyskúšať, aké je to pracovať v najväčšej nemocnici v Českej republike. Žiaci z odboru praktická sestra pracovali na viacerých oddeleniach, a to na III. chirurgickej klinike, metabolickej jednotke, jednotke intenzívnej starostlivosti a neurochirurgii, kde vykonávali odborné činnosti, akými sú: odber krvi, ošetrovanie pooperačných rán, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií, asistencia pri vyberaní drenáží, vyberanie kanýl, zavádzanie močových katetrov, atď. Farmaceutickí laboranti sa podieľali na rôznych odborných činnostiach v nemocničnej lekárni, kde sa venovali príprave žiadaniek a ich následnej kontrole, vydávaniu liekov, retaxácii a spracúvaniu lekárskych predpisov. Štyria študenti odboru zdravotnícky laborant pracovali na oddeleniach hematológie, biochémie, imunológie a patológie, kde sa venovali vyšetreniam parametrov koagulácie, počítaniu erytrocytov, leukocytov a hodnoteniu daných výsledkov. Vo voľnom čase si mohli študenti na vlastnej koži vyskúšať takzvaný „pražský život“. Stihli navštíviť Václavské námestie, Karlov most, Vrtbovskú a Valdštejnskú záhradu, Pražský hrad a mnoho ďalších krás tohto hlavného mesta.

Fotogaléria