Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumOdbor Farmaceutický laborant:

Odbor Praktická sestra:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Masér:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér a praktická sestra

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.