Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný časopis. Je garantovaný Odbornou sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve a Sekciou laborantov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Vychádza 5-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, septembri a decembri. Chce prinášať komplexné informácie z legislatívy, odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok a aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant. Chce informovať v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami o voľnopredajných liekoch, doplnkoch výživy. Chce prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média. S Vašou podporu sa mu to určite podarí.

Archív

Rok 2024

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 72/2024

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 71/2024

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 70/2024

Rok 2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 69/2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 68/2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 67/2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 66/2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 65/2023

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 64/2023

Rok 2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 63/2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 62/2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 61/2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 60/2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 59/2022

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 58/2022

Rok 2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 57/2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 56/2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 55/2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 54/2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 53/2021

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 52/2021

Rok 2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 51/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 50/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 49/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 48/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 47/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 46/2020

Rok 2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 45/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 44/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 43/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 42/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 41/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 40/2019

Rok 2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 39/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 38/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 37/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 36/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 35/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 34/2018

Rok 2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 33/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 32/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 31/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 30/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 29/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 28/2017

Rok 2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 27/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 26/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 25/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 24/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 23/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 22/2016

Rok 2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 21/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 20/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 19/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 18/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 17/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 16/2015

Rok 2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 15/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 14/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 13/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 12/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 11/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 10/2014

Rok 2013:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 09/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 08/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 07/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 06/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 05/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 04/2013

Rok 2012:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 01/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 02/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 03/2012