30. výročie Nežnej revolúcie

30 rokov slobody a demokracie, výročie Nežnej revolúcie a Deň študentstva sme si pripomenuli aj na našej škole. 19. novembra 2019 sa konali rôzne podujatia, ktoré pripravili učitelia školy v spolupráci so žiackou školskou radou. Deň plný zaujímavých aktivít sme začali reláciou v školskom rozhlase. Potom sme sa prostredníctvom filmov dokumentujúcich dobu pred rokom 1989 na krátku chvíľu vrátili do čias neslobody. Žiaci si overili svoje znalosti o Nežnej revolúcii vo vedomostnom kvíze, zasúťažili si vo florbale, vyskúšali vlastnú tvorivosť vo workshope Šikovné ruky a svoje znalosti a zručnosti si preverili v Olympiádach zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Beseda s historikom doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. doplnila pútavý program pripravený pre žiakov.

Pripomienkou doby pred rokom 1989 bol aj ďalší z tematických dní pripravených ŽŠR. Mnohí žiaci využili možnosť obliecť sa v duchu módy socializmu. Dovolené bolo zdraviť sa Česť práci! a oslovovať učiteľov Súdružka učiteľka či Súdruh učiteľ!

Veríme, že sa Vám akcia páčila a podobnú aktivitu si čoskoro zopakujeme.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková
↑ Na začiatok stránky