Dobrovoľníci na Banskobystrickom maratóne

V nedeľu 8. septembra 2013 sa uskutočnil 2. ročník Banskobystrického maratónu. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici boli tiež súčasťou tímu dobrovoľníkov, ktorý sa podieľal na úspešnom priebehu týchto pretekov. Jednotlivé skupiny dobrovoľníkov boli zadelené na stanovištia v blízkosti pretekárskej trate. Študenti odboru zdravotnícky asistent zabezpečovali zdravotnícky dozor v hliadkach prvej pomoci. Ostatní študenti pomáhali pri ďalších úlohách súvisiacich s organizáciou tohto podujatia.

Všetkým dobrovoľníkom patrí veľké poďakovanie.

Autor: Mgr. Viera Macková
↑ Na začiatok stránky