Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň otvorených dverí 2023

Tak ako po iné roky sa 6.decembra na našej škole konal Deň otvorených dverí pre verejnosť. Cieľom bolo predstaviť jednotlivé študijné odbory, akcie školy či medzinárodné projekty širokej verejnosti a záujemcom o štúdium na našej škole.

Návštevníci si po krátkej registrácii vo vestibule škole mali možnosť pozrieť video prezentáciu z rôznych školských akcií – exkurzií, olympiád, výletov, zahraničných stáží a športových súťaží. Žiaci školy z III. a IV. ročníka odpovedali na otázky záujemcov o štúdium a ich rodičov, v ich sprievode si neskôr všetci návštevníci mohli prezrieť priestory a vybavenie školy.

V aule školy si mohli pozrieť prezentačné videá o škole, porozprávať sa so žiakmi IV. ročníka jednotlivých študijných odborov, prípadne osloviť výchovnú poradkyňu PaedDr. Ľubicu Betkovú, školskú psychologičku Mgr. Luciu Janigovú, ako aj špeciálnu pedagogičku Mgr. Valériu Vallovú.

Autor: Jana Kolláriková