Deň vody 2017

Naše životy nevyhnutne závisia od využívania prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva stopy na životnom prostredí. Vplyv ľudských aktivít na planétu Zem sa zisťuje metódou, ktorá sa označuje ako ekologická stopa.

V rámci Svetového dňa vody 2017 žiaci I.ZL navštívili priestory Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Špecialisti odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania priblížili žiakom aktuálnu tému problematiky odpadových vôd prostredníctvom premietania filmu a tematickej prednášky spojenej s diskusiou. Diskutovali o problematike konzumného spôsobu života a veľkých nárokoch na spotrebu vody. Pomocou hravých aktivít sa žiaci dozvedeli o ekologickej stope rôznych potravín.

Na záver spoločne zhrnuli, že múdrymi rozhodnutiami a uvedomelým spotrebiteľským správaním je možné chrániť Zem a zároveň aj seba.

Autor: Mgr. Marta Martvoňová
↑ Na začiatok stránky