Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Divadelné predstavenie o J. G. Tajovskom

14. marca 2023 sa v aule našej školy odohralo divadlo s názvom Taký ne-obyčajný príbeh... Účinkovali v ňom herci aktívne pôsobiaci v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene: Daniel Výrostek, Dominika Výrostek Misárová a klavirista Ľubomír Richter.

Toto dramatické pásmo zmapovalo takmer celú Tajovského životnú cestu poprepletanú rôznymi úskaliami, prekážkami, ale i úspechmi či láskami. Pripomenulo nám básnické, redaktorské, učiteľské, úradnícke i politické pôsobenie významného predstaviteľa slovenského literárneho realizmu.

Atmosféru jednotlivých reálnych hraných scén umocňoval klavírny sprievod Ľubomíra Richtera.

Poetické pásmo Taký ne-obyčajný príbeh... bolo poprepletané známymi piesňami, ktoré boli naživo spievané a vytvorili tak neopísateľný umelecký zážitok.

Autor: PaedDr. Lenka Mališková