Edukačný grant Nadácie Zentiva 2012 (Projekt vzdelávania pre SZŠ na Slovensku – odbor farmaceutický laborant)

Termín: 26. – 27. september 2012

Miesto: Bratislava – Austria Trend Hotel

Nadácia Zentiva, založená spoločnosťou Zentiva a.s. zorganizovala seminár Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov určený pre študentov SZŠ. Školenia sa zúčastnilo päť zdravotníckych škôl z celého Slovenska, pričom z každej školy bolo vybratých desať najlepších študentov tretích a štvrtých ročníkov.

Cieľom projektu je podpora študentov a vzdelávania na Slovensku.

Banskú Bystricu reprezentovalo 6 študentov z tretích ročníkov (III.FLA a III.FLB) a 4 študentky štvrtého ročníka (IV.FL).

Úlohou študentov je napísať seminárne práce na zadané témy. Práca má byť aplikovateľná v praxi a umožňuje študentom využiť a syntetizovať poznatky z odborných predmetov získaných v škole a na praxi v lekárňach. Desať najlepších prác bude ocenených a ich autori získajú 1000 eur z nadácie Zentiva. Víťazná škola môže získať grant na podporu vzdelávania v hodnote 5000 eur (hodnotí sa bodový súčet prác všetkých študentov). Všetky práce bude hodnotiť odborná komisia tvorená zo zástupcov FaF UK (2), HPI (1) a nadácie Zentiva (1).

Obhajoba a vyhodnotenie a prehliadka najlepších prác sa uskutoční v Bratislave 11. decembra 2012.

Autor: PharmDr. Mária MáčajováFotogaléria


↑ Na začiatok stránky