Florballový turnaj 2016

Termín : 4.2.2016

Miesto : hala SZŠ

Turnaja sa zúčastnili chlapci týchto tried : I.MAS, II.MAS, III.MAS, IV.MAS, MIX. MIX reprezentovali chlapci ostatných odborov. Turnaj otvoril Mgr. Erik Nechala. Po krátkom spresnení pravidiel začalo zápolenie. Turnaj mal dobrú úroveň, neprišlo k žiadnemu zraneniu a ani k žiadnemu porušeniu školského poriadku. Turnaj mal dramatické vyvrcholenie nakoľko družstvá II.MAS a MIX mali zhodu bodov a preto sa rozhodovalo v samostatných nájazdoch. Úspešnejšie bolo družstvo II. MAS.

Konečné poradie:

  • 1. miesto: II. MAS
  • 2. miesto: MIX
  • 3. miesto: IV. MAS
  • 4. miesto: I. MAS
  • 5. miesto: III. MAS


Autor: Mgr. Július Dobrý↑ Na začiatok stránky