Výstava "The Human Body"

Dňa 8. novembra 2012 žiačky študijných odborov farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, zdravotnícky asistent navštívili v priestoroch Incheby v Bratislave výstavu The Human Body, kde s odborným výkladom poslucháča Lekárskej fakulty UK videli jednotlivé orgánové sústavy ľudského tela a mohli si tým prehĺbiť a rozšíriť svoje teoretické vedomosti z vyučovacieho predmetu Anatómia a fyziológia človeka.Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.


↑ Na začiatok stránky