Inovačný workshop

Dňa 18.10.2018 sa v Strednej zdravotníckej škole uskutočnil inovačný workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u žiakov. Inovačný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas workshopu sa žiaci mohli oboznámiť s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príklade z praxe. Workshopu sa zúčastnili žiaci z triedy III. FL B.

Autor: PhDr. Karol Kováč↑ Na začiatok stránky