Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Projekt – "Dieťa v ohrození“

BUBNOVAČKA NA SZŠ

19. 11. 2021

Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Národná linka na pomoc deťom v ohrození "Viac ako nick“ zorganizovala prostredníctvom slovenských škôl aktivitu – "BUBNOVAČKA“ na podporu projektu "Dieťa v ohrození“ "Aby bolo deti lepšie počuť" a "Hlas detí je dôležitý."

Pod vedením výchovnej poradkyne sa do projektu zapojili aj žiaci našej školy a podporili aktivitu "BUBNOVAČKA“. Žiaci bubnovali v triedach a v telocvični, bol im premietnutý krátky film s informáciou o Národnej linke na pomoc deťom v ohrození.

Celý deň sa v škole niesol v duchu odmietania násilia na deťoch.

"S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať. Násilie je veľakrát bližšie, ako si myslíme.Nebuďme ľahostajní!“

Autor: PaedDr. Ľubica Betková