Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Odborná exkurzia Galvex

Dňa 21.11.2023 sa žiaci IV. ročníka odboru farmaceutický laborant zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom farmaceutickom podniku GALVEX s.r.o. Žiakov privítala na pôde Galvexu osobne pani konateľka spoločnosti PharmDr. Libuše Kamasová a vedúci Marketingového oddelenia Mgr. Jozef Naňo s krátkym príhovorom a prezentáciou spoločnosti. Následne si mohli žiaci prezrieť skladové priestory spoločnosti a linky na výrobu mastí, čapíkov a tabliet. Odborná exkurzia splnila očakávanie žiakov a odborných vyučujúcich nad očakávanú mieru a bola prínosom z hľadiska rozšírenia si a prehĺbenia odborných vedomostí v predmete príprava liekov. Žiaci mali možnosť na vlastné oči pozorovať, ako prebieha hromadná výroba liekov v praxi. Ohlasy žiakov na exkurziu boli veľmi pozitívne. Na základe pozitívnej skúsenosti plánujú odborní zamestnanci školy z odboru farmaceutický laborant pokračovať so spoluprácou s podnikom Galvex s.r.o. aj v budúcnosti.

Autor: Mgr. Mária Majerová